De Hemert

De Hema, hè? Da ken toch nie? Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij AMSTERDAM – ja toch, niettan? Keije da nie veranderen? Bijvoorbeeld:

hemr

En dan gaat de Hemert open…